Respect & Sportiviteit

HV Rapiditas wil een ambitieuze en ook gezellige handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten. Hier hoort aangepast gedrag, op basis van algemene waarden en normen, als vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil HV Rapiditas vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Gedragsregels

Bij HV Rapiditas…

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Moedigen we teamgenoten op een positieve manier aan.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we iedereen in zijn waarde.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst of agressief gedrag.
 • Proberen we bij elke training en wedstrijd een positieve bijdrage te leveren aan het zo goed mogelijk functioneren van het team.
 • Weten we dat een gesprek helpt en verbaal of fysiek geweld niets oplost.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we gebruikte materialen op en houden we de sporthal schoon. Kleedlokalen worden netjes achtergelaten.
 • Komen we niet ongewenst te dichtbij en raken we de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Geven we de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Stellen we geen ongepaste vragen en maken we geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
 • Begroeten we onze tegenstanders en scheidsrechters en geven hen na de wedstrijd een hand.
 • Accepteren we het gezag en hebben we respect voor de leiding van het team (train(st)er, coach, teambegeleid(st)er)

 

Trainingen en wedstrijden

 • Wees op tijd in trainings- of wedstrijdtenue aanwezig in de sporthal.
 • Gebruik sportschoenen, die alleen in de sporthal/ binnen gedragen worden, niet buiten.
 • Neem een bidon of flesje water mee voor een drinkpauze
 • Zet je telefoon uit voor de training of wedstrijd.
 • Trainen is noodzakelijk, niet vrijblijvend. Alleen wanneer je een goede reden hebt, meld je je tijdig af bij je train(st)er of teambegeleid(st)er.
 • Luister tijdens de training(en) goed naar je train(st)er, zodat de training(en) optimaal verlopen.
 • Ben je het niet eens met je train(st)er of coach, bespreek dit dan na de training of wedstrijd.
 • Douchen hoort bij het sporten. Na elke training en na elke wedstrijd douche je je.
 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen HV Rapiditas. Je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur. In geval van jeugd tevens aan de ouders.
 • Ongewenst gedrag in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.
 • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Geef iedere speler de kans om zijn aandeel te hebben in trainingen en wedstrijden
 • Ontwikkel teamrespect voor de beslissingen van de scheidsrechter
 • Iedere speler is van waarde voor een team, respecteer inzet en kwaliteit
 • Je gaat met de materialen, zowel eigen materialen als materialen van de diverse sporthallen, goed om zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen in de sporthallen verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden tot dat alle spelers /speelsters klaar zijn.
 • Je controleert of de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers/speelsters alsnog goed doen als dit niet is gedaan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier.
 • Motiveer de teamleden om aan verenigingsactiviteiten, buiten het handbal om, deel te nemen.
 • Als vrijwilliger word je geacht deel te nemen aan overlegsituaties, bijv. trainersbijeenkomsten, en aan activiteiten voor kaderleden en/ of spelende leden.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Ouders /verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van de jeugdleden. Natuurlijk zijn alle gedragsregels van actieve (jeugd)leden en vrijwilligers ook op de ouders /verzorgers van toepassing.

 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag, zoals schelden, discrimineren en andere vormen van ongewenst gedrag, waaronder verbale en fysieke agressie.
 • HV Rapiditas heeft trainers, coaches en teambegeleiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen over de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd, maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de TA of het bestuur.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
 • U zorgt ervoor dat uw zoon /dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.
 • U ziet erop toe dat uw zoon /dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kind(eren) tot het deelnemen aan activiteiten en evenementen buiten het handbal om.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Een aanmoediging op zijn tijd vanaf de tribune is prima maar overdrijf niet met goedbedoelde aanwijzingen
 • Respecteer besluiten van de train(st)ers, coaches én scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en andere toeschouwers.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Word er op wat voor manier dan ook niet aan deze gedragsregels gehouden, of word je gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd? Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze vertrouwensfuncationaris.

Straffen

Het bestuur van HV Rapiditas gaat er van uit dat iedereen zich volgens bovenstaande regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met passende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het bestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we allemaal onze handbalsport of functie bij de club met veel plezier uitvoeren.