Wil jij ook lid worden?

Iedereen is van harte welkom bij HV Rapiditas. Heb je interesse om lid te worden kom dan eerst eens kijken bij een van de trainingen. Je mag 3 trainingen gratis mee doen. 

Meer informatie

Over HV Rapiditas
HV Rapiditas is er voor zowel de prestatieve als recreatieve handballer in de regio Weert, waarbij iedereen de ruimte krijgt om alles uit zichzelf te halen en waar plezier en betrokkenheid voorop staan.
Gedragsregels
HV Rapiditas wil een ambitieuze en ook gezellige handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan sporten. Hier hoort aangepast gedrag, op basis van algemene waarden en normen, als vanzelfsprekend bij.
Wat is handbal eigenlijk?
Heel veel mensen denken dat het een meidensport is maar dat is het niet. Er zijn veel jongens die op handbal zitten. Om goed te kunnen handballen moet je als een team samenwerken en sportief te zijn.

Contributie

Leden van HV Rapiditas betalen contributie per seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni en hierbij gelden onderstaande afspraken:  

Het is alleen nog mogelijk om de contributie te voldoen via een automatische incasso.
De peildatum voor de contributie is de start van het seizoen: 1 juli. 

De contributie wordt per halfjaar ingehouden. De inning vindt plaats via automatisch incasso in oktober en februari. 

Opzegging vóór 1 juli. Reglementair blijft men, indien na 1 juli wordt opgezegd, nog maximaal één jaar lid. Over dit jaar dient dan ook contributie betaald te worden.

Contributiebedragen

Voor het seizoen 2023 – 2024 (1 juli 2023 t/m 30 juni 2024) zijn:

  • Mini F-jeugd € 98,00
  • F en E-jeugd € 138,00
  • 10 t/m 12 jaar € 155,00
  • 13 t/m 15 jaar € 164,00
  • 16 jaar € 205,00
  • 17 en 18 jaar € 238,00
  • 19 jaar en ouder € 280,00
  • Recreanten € 140,00

Heb je vragen met betrekking tot contributie, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@hvrapiditas.nl

Bankrekening: NL 24 RABO 0176 9942 62 t.n.v. HV Rapiditas

Afmelden

Wil je je afmelden als lid of wil je overschrijving aanvragen naar een andere handbalvereniging? Jammer om te horen maar wij hopen dat je een prettige tijd hebt gehad als lid van HV Rapiditas.

Wanneer je het lidmaatschap wil opzeggen, dan kan dit via een schriftelijk verzoek of e-mail aan het secretariaat, vóór 1 juli.