Welkom bij de club!

Leuk dat je lid wilt worden van HV Rapiditas. Als je onderstaand formulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!
Wie ben je?

Profielfoto
Als spelend lid is een profielfoto nodig voor de digitale ledenpas van de NHV. Deze kan eventueel ook later per mail opgestuurd worden. (jpg of png, maximaal 5MB)
 
Contactgegevens

Andere verenigingen?
Ben je al eerder lid geweest van een handbalvereniging? Zo ja, vul onderstaande vakken in.
Voorwaarden
Geeft zich op als lid van HV Rapiditas en verklaart zich hiermee akkoord met de statuten en gedragsregels van de vereniging. Het lidmaatschap wordt steeds voor een volledig verenigingsjaar aangegaan en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli. Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengt en blijft men de gehele contributie over het komend seizoen verschuldigd.

Betaling contributie door automatische incasso per half jaar. Bij niet betalen van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen, de kosten hiervan komen voor rekening van het lid. Middels ondertekening van dit formulier machtig ik HV Rapiditas om de contributie automatisch te innen van:

Met het aanvinken van onderstaande checkbox machtig ik HV Rapiditas om de contributie af te schrijven van bovenvermeld rekeningnummer. Tevens heb ik bovenstaande voorwaarden en het privacybeleid gelezen en ga ik hiermee akkoord.

Uw bijdrage aan Rapiditas
Onze vereniging drijft op de bereidheid van vrijwilligers die ad hoc en structureel willen en kunnen helpen de club draaiende te houden. Zonder voldoende vrijwilligers kan Rapiditas simpelweg niet overleven en kunnen we de leden niet het spelgenot garanderen waar we naar streven. Hieronder vindt u een inventarisatielijst die wij u vriendelijk verzoeken in te vullen als u interesse hebt om vrijwilliger te worden.