Nieuwe bestuur stelt zich voor: Vince Verspeek

Laatste nieuws

Tijdens de ledenvergadering op 11 september 2023 is het bestuur 2023-2024 (her)kozen. Ralf Baten wordt na 6 jaar uitvoeren van het penningmeesterschap, voorzitter van onze vereniging. Maigret Vranken blijft secretaris. Daarnaast verwelkomen we een nieuwe penningmeester Rolf Willekens en bestuursleden Vince Verspeek en Nikki Lenders. Het bestuur stelt zich graag aan jullie voor:

Vince Verspeek – bestuurslid
Wat wordt je speerpunt van komend jaar?
‘Ik zou graag bijdragen aan het versterken van de clubcultuur binnen Rapiditas. Het moet weer als een voorrecht gaan voelen om van zo’n mooie gemeenschap deel uit te maken, en om deze sterker te maken. Op de club worden de beste vriendschappen gesloten en de mooiste verhalen gemaakt, maar het voortbestaan daarvan staat op het spel door de moeilijk te verkrijgen vrijwilligers. Ik hoop dat ik samen met het overige bestuur zaken teweeg kan brengen die het mooie van deelnemen aan een club weer aan het licht brengen.’

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de vereniging?
‘Ik ben sinds 2009 lid van Rapiditas, en in 2013 door verplichte maatschappelijke stage in het trainersvak gerold als stagiair jeugdtrainer. Handballen heb ik zelf gedaan tot 2022; in dit jaar ben ik door blessureleed helaas moeten stoppen. Het trainerschap heb ik sinds 2013 echter niet losgelaten. Hoogtepunten daarvan waren het deelnemen aan de jeugddivisie met de heren A1 in seizoen 2022/2023, en het deelnemen aan de jeugddivisie met de heren B1 in het huidige seizoen. Verder heb ik vanaf 2017 tot en met afgelopen seizoen een rol als coördinator van de heren binnen de TA vervuld. Samen met andere coördinatoren van de herenkant en alle zeer betrokken trainers is in deze periode een mooie basis gelegd voor een hoog niveau handbal. Wat daarin zeker heeft bijgedragen, is de samenwerking met MEOS in de jongensjeugd.’

Waarvoor kunnen leden of ouders je benaderen?
‘Leden mogen mij benaderen voor allerlei handbal gerelateerde zaken. Echter hoop ik al zeker een aanspreekpunt te zijn voor mensen met ideeën, hoe gek deze ook kunnen zijn. We genieten er allemaal van als de club het goed doet, en iedereen die deze gemeenschap probeert te versterken is van harte welkom.’

Deel dit bericht

Laatste nieuws