Nieuws van de penningmeester

Laatste nieuws

Tijdens de laatste ledenvergadering is gebleken dat we voor dit seizoen een groot negatief resultaat verwachten. We zullen er met de vereniging alles aan moeten doen om te voorkomen dat de komende jaren de contributie omhoog moet worden bijgesteld.

Belangrijk voor het verhogen van de opbrengsten binnen de vereniging is met name het opvullen van vacatures binnen de vereniging. Denk hierbij onder andere aan de sponsorcommissie. De roep om nieuwe vrijwilligers wordt al een tijdje gedaan, maar heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. Binnenkort zal hier nogmaals actie in worden genomen. Leden en ouders kunnen zich aanmelden, al is het maar voor het draaien van een gezellige kantinedienst bij Aan de Bron. 

Ook is de contributie voor dit seizoen weer vastgesteld. De contributie zal in oktober 2021 en februari 2022 worden geïncasseerd.
We ontvangen best veel afmeldingen na de start van het nieuwe seizoen (1 juli), ook dit seizoen weer. Afgelopen jaar is duidelijk afgesproken dat wanneer je je afmeldt na 30 juni, het eerste half jaar nog de contributie dient te worden betaald. Houd hier dus rekening mee.

Inmiddels hebben verschillende teams zich aangemeld voor een kantinedienst bij Sint Theunis. Dit is een leuke teambuildingsactiviteit en kan worden gebruikt om het bedrag voor de participatie te verdienen. De bedragen voor dit jaar zijn op de ledenvergadering vastgesteld en terug te vinden op de website. Je kunt met je team dus nu al in actie komen!

Tenslotte wil ik nog even de aandacht vragen voor de Grote Clubactie. We doen als vereniging hier voor de eerste keer aan mee. Dit jaar helaas nog wel alleen nog via online verkoop. Op social media worden diverse berichten gedeeld, waarmee je op de site kunt komen waar je loten via Rapiditas kan kopen. In de sporthallen zullen folders met QR code worden opgehangen. Het zou fijn zijn als leden dit zoveel als mogelijk onder de aandacht van familie en vrienden willen brengen! Alvast bedankt hiervoor.

Deel dit bericht

Laatste nieuws