Vertrouwensfunctionaris

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon zal afhankelijk van de inhoud van de melding, naar bevind van zaken verder handelend optreden, dit in overleg met de melder van het ongewenste gedrag.
Jeannie Jacobs

j.jacobsdegraef@gmail.com |  06 – 28 54 22 10