Wisseling van de wacht

Laatste nieuws

Jullie kennen de technische afdeling (TA) waarschijnlijk vooral van onze bezigheden die meer op en rond de sporthalvloer plaatsvinden. De coördinatoren die overzicht houden op de teams, bijspringen wanneer er lastige vraagstukken liggen (zowel technisch als vaak communicatief), er voor zorgen dat teams worden ingedeeld, ingeschreven en dat er gespeeld kan worden. Dat zaalindelingen en coaches en trainers worden ingedeeld. Het wedstrijdsecretariaat met alle communicatie met teams en naar de bond. En de combinatiefunctionaris die er ook voor zorgt dat er aanwas is bij de jongste jeugd en hier een goede technische basis gelegd wordt. Het materiaalbeheer dat er voor zorgt dat we er netjes op staan en materialen voorhanden zijn en tenslotte de SKP’er die regelt dat de wedstrijden ook worden voorzien van een scheidsrechter.

Zeker tijdens corona, waarin alles meerdere keren per maand werd omgegooid, is er hard gewerkt. Om iedereen zoveel mogelijk aan het trainen en spelen te krijgen, zo plezier te houden in het spelletje en binding te hebben met de vereniging.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren getracht te werken vanuit het technisch beleid dat alweer in 2014 is geschreven door Michel van Dooren en Robin Gielen. We hebben dit geüpdatet zodat het past bij de huidige denkwijze rondom het technisch handbalspelletje. Maar we hebben het vooral ook geprobeerd bereikbaar te maken voor iedereen. Dit hebben we gedaan door competentiekaarten te maken. Op deze kaarten wordt per afdeling kort en overzichtelijk weergegeven waar aan gewerkt moet worden om het gewenste niveau te halen. En we hebben kaderbijeenkomsten geïntroduceerd, minstens 3x per seizoen, waar we met ons kader samen deze visie handen en voeten geven.

Met name de implementatie hiervan loopt nog altijd wat stroef. Ieder jaar weer een nieuwe groep kader, maar ook onze drukke levens naast het handbal, die mede door corona ook weer even extra aandacht hebben gekregen, zorgen ervoor dat de visie en competentiekaarten nog niet altijd worden gevonden en de kaderbijeenkomsten nog altijd niet de opkomst hebben waar we op hopen.

Ook de organisatie van de technische afdeling heeft een ommezwaai gekregen. Onze club groeit en we konden dit met de hardwerkende handen die we hadden niet meer aan. Er kwamen te veel taken bij een te kleine groep mensen te liggen. Het was enorm lastig om vrijwilligers te vinden die een dergelijke grote taak op zich wilde nemen. Daarom zijn we gaan werken in afdelingen.
De jeugdafdeling van F t/m D jeugd en een dames- en herenafdeling van C jeugd t/m seniorenteams. Vele handen maken licht werk. We trachten minstens 3 vrijwilligers per afdeling te hebben. Op de maandelijkse TA vergadering brengen we de inzichten per afdeling bij elkaar en zoeken we verbinding tussen de afdelingen op. Hier hoeft dan ook niet iedereen van een afdeling bij aanwezig te zijn.

Samen zijn we de vereniging. Op de vloer wordt hard gewerkt door spelers en kader maar ook hier doet iedereen zijn uiterste best met uiteindelijk maar 1 doel: Een mooie en bruisende vereniging waar iedereen zijn plezier uit haalt. Dit laatste heb ik de afgelopen jaren ook wel eens zien misgaan. Met name communicatie blijft altijd lastig en wisselende doelen en belangen zorgen soms ook voor frictie. Blijf in gedachte houden met elkaar dat we het samen moeten doen en iedereen doet het met de beste intentie. Dan bouwen we de komende jaren de club verder uit met mooie teamprestaties die op allerlei vlakken liggen, sociaal, recreatief, en prestatief.

Per juni stop ik met de TA taken en dan ga ik de zomer verder in, in afwachting van ons 3e kindje (allen gekregen in de tijd als
voorzitter TA.) Zou jij het stokje van mij willen overnemen of denk je meteen aan iemand die dit perfect zou kunnen?
Laat het ons weten! Ben je nieuwsgierig naar de precieze taakomschrijving? Zie het profiel op de website.
Bekijk ook eens onze wervingsvideo op de website voor overige TA functies!

Tot ziens in de sporthal,

Pauline Kneepkens-Jacobs

Deel dit bericht

Laatste nieuws